Verificatie en accreditatie ETS

Onafhankelijke verificatie speelt een belangrijke rol bij het naleven van de verplichtingen voor het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Bedrijven moeten bepaalde gegevens door een onafhankelijke, geaccrediteerde verificateur laten verifiëren voordat zij deze indienen bij de NEa. De verificateur beoordeelt deze gegevens op betrouwbaarheid en correctheid.

Het gaat hierbij om:

  • emissieverslagen voor de jaarafsluiting;
  • aanvragen en bepaalde meldingen van veranderingen in de toewijzing van gratis emissierechten.

Specifieke informatie over het verificatieproces van emissieverslagen en emissiecijfers in het register vindt u bij het onderwerp Jaarafsluiting.