Verificatie en accreditatie ETS

Onafhankelijke verificatie speelt een belangrijke rol bij het naleven van de verplichtingen voor het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Bedrijven moeten bepaalde gegevens door een onafhankelijke, geaccrediteerde verificateur laten verifiëren voordat zij deze indienen bij de NEa. De verificateur beoordeelt deze gegevens op betrouwbaarheid en correctheid.

Het gaat hierbij om:

  • emissieverslagen voor de jaarafsluiting;
  • aanvragen en bepaalde meldingen van veranderingen in de toewijzing van gratis emissierechten.

Specifieke informatie over het verificatieproces van emissieverslagen en emissiecijfers in het register vindt u bij het onderwerp Jaarafsluiting.

Verificatie op afstand

In een beperkt aantal gevallen mag de verificateur besluiten om af te zien van het wettelijk verplichte locatiebezoek aan de inrichting. Hiervoor is een aantal voorwaarden opgesteld. Voor het niet afleggen van een locatiebezoek is goedkeuring nodig van de NEa. Bedrijven kunnen hiervoor via het NEa-loket een verzoek tot goedkeuring indienen.

Let op: de deadline voor het indienen van een verzoek voor goedkeuring verificatie op afstand is 31 december.

Voor kleine emittenten is geen goedkeuring vooraf nodig, maar ook voor deze bedrijven moet verder aan alle voorwaarden voor het afzien van een locatiebezoek worden voldaan. Lees meer over Verificatie op afstand in het achtergronddocument.