Verificatie en accreditatie EU-ETS luchtvaart

Onafhankelijke verificatie speelt een belangrijke rol bij het naleven van de verplichtingen voor het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Luchtvaartmaatschappijen moeten bepaalde gegevens uit emissieverslagen door een onafhankelijke, geaccrediteerde verificateur laten verifiëren voordat zij deze indienen bij de NEa. De verificateur beoordeelt deze gegevens op betrouwbaarheid en correctheid.

Specifieke informatie over het verificatieproces van emissieverslagen en emissiecijfers in het register vindt u bij het onderwerp Jaarafsluiting ETS luchtvaart.