Verificatie-instellingen ETS luchtvaart

Verificatie-instellingen die werkzaamheden uitvoeren voor het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), moeten daarvoor geaccrediteerd zijn door een nationale accreditatie-instelling uit een EU-lidstaat.

Accreditatie van verificatie-instellingen

De Raad voor Accreditatie (RvA) is voor Nederland de nationale accreditatie-instelling. Op de website van de RvA vindt u meer informatie over welke verificatie-instellingen door de RvA zijn geaccrediteerd voor EU ETS.

Op de website van de European Cooperation for Accreditation (EA) zijn gegevens over de nationale accreditatie-instellingen van andere EU-lidstaten te vinden.

Toepassingsgebied verificateur

De accreditatie van een verificatie-instelling moet specifiek betrekking hebben op de verificatie van emissiegegevens en tonkilometergegevens van luchtvaartactiviteiten.

Hulpdocument verificatie ETS luchtvaart

Voor luchtvaartmaatschappijen, verificateurs en accreditatie-instellingen is een hulpdocument (Verification Guidance for Aviation) opgesteld. Dit document bevat een gebruiksvriendelijke interpretatie van de verificatie-eisen van de EU ETS richtlijn en de Accreditatie en Verificatie Verordening.