Verificatie-instellingen

Verificatie-instellingen die werkzaamheden uitvoeren voor het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), moeten daarvoor geaccrediteerd zijn door een nationale accreditatie-instelling uit een EU-lidstaat.

Accreditatie van verificatie-instellingen

De Raad voor Accreditatie (RvA) is voor Nederland de nationale accreditatie-instelling. Op de website van de RvA vindt u meer informatie over welke verificatie-instellingen door de RvA zijn geaccrediteerd voor EU ETS.

Op de website van de European Cooperation for Accreditation (EA) zijn gegevens over de nationale accreditatie-instellingen van andere EU-lidstaten te vinden.

Toepassingsgebied verificateur

De accreditatie van een verificatie-instelling moet specifiek betrekking hebben op de industriële activiteiten die een bedrijf uitvoert (bijvoorbeeld productie van bulkchemicaliën). Sommige verificateurs zijn niet geaccrediteerd voor alle industriële activiteiten. De websites van de accreditatie-instellingen geven ook informatie over het toepassingsgebied (scope) per verificatie-instelling.

Meer informatie

Voor meer achtergrondinformatie over verificatie en accreditatie, zie de documenten op de website van de Europese Commissie.