Verificatie van meldingen en aanvragen voor gratis toewijzing

Bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) moeten aanvragen en meldingen voor gratis toewijzing vooraf laten verifiëren.

Verandering in accreditatie per 01-01-2019

Op dit moment is het voldoende als de verificateur is geaccrediteerd voor de verificatie van emissieverslagen voor de activiteiten die het bedrijf uitvoert. Dit verandert met ingang van 1 januari 2019. Vanaf die datum moet de verificateur aanvullend zijn geaccrediteerd voor de verificatie van toewijzingsgegevens. Dit geldt zowel voor de verificatie van nieuwkomersaanvragen en meldingen als voor de gegevens die worden ingediend met het oog op de toewijzing in de volgende handelsperiode.

Aanvragen van nieuwkomers

Bedrijven die voor het eerst aan EU ETS gaan deelnemen, komen mogelijk in aanmerking voor gratis emissierechten uit de nieuwkomersreserve. Zij kunnen hiervoor aanvraag indienen bij de NEa. Deze aanvraag moet geverifieerd zijn.

Meer informatie over de procedure voor het indienen van een aanvraag vindt u onder Toewijzing emissierechten aan nieuwe deelnemers EU  ETS.

Aanvragen en meldingen van bestaande deelnemers

Door veranderingen binnen een bedrijf of door nieuwe wet- en regelgeving, kan het nodig zijn dat de toewijzing van gratis emissierechten wordt aangepast.

Bedrijven moeten aanvragen en de meeste meldingen die leiden tot een aangepaste toewijzing laten verifiëren voordat zij deze indienen bij de NEa. Ook als soortgelijke gegevens al eerder zijn geverifieerd, is er een nieuwe verificatieverklaring nodig. De verificateur kan wel bij het opstellen van de verklaring gebruik maken van eerder uitgevoerde verificaties. Voorwaarde is dat bij die eerdere verificaties is voldaan aan alle vereisten.

Meer informatie over meldingen en aanvragen voor bestaande deelnemers vindt u bij Veranderingen in toewijzing emissierechten.