Verificatie ETS 2021-2030

Met het oog op de gratis toewijzing, moeten bedrijven de gegevens die zij aan de NEa aanleveren laten verifiëren door een geaccrediteerde verificateur.

Op dit moment is het voldoende als de verificateur is geaccrediteerd voor de verificatie van emissieverslagen voor de activiteiten die het bedrijf uitvoert.

Verandering in accreditatie

Dit verandert met ingang van 1 januari 2019. Vanaf die datum moet de verificateur aanvullend zijn geaccrediteerd voor de verificatie van toewijzingsgegevens. Dit geldt zowel voor de verificatie van nieuwkomersaanvragen en meldingen als voor de gegevens die worden ingediend met het oog op de toewijzing in de volgende handelsperiode.