De uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer kent drie vormen van verificatie. Door verificatie wordt de betrouwbaarheid van het systeem geborgd. 

Inboekverificatie

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) moeten na afloop van ieder jaar de gegevens laten controleren en goedkeuren door een verificateur. De verificateur stelt een inboekverificatieverklaring op waaruit moet blijken dat de ingeboekte hernieuwbare energie aan de wettelijke vereisten voldoet.

Dubbeltellingverificatie

Bedrijven die de energie-inhoud van een biobrandstof als dubbeltellend willen inboeken in het REV moeten een dubbeltellingverklaring hebben voor deze biobrandstof. Hieruit moet blijken dat de biobrandstof is geproduceerd uit dubbeltellende materialen die aan de wettelijke vereisten voldoen. Deze verklaring wordt afgegeven door een verificateur.

Verificatie vloeibare hernieuwbare brandstoffen

Bedrijven die vloeibare hernieuwbare brandstoffen (geen biobrandstoffen) willen inboeken, hebben hiervoor een verificatieverklaring nodig. Hieruit moet blijken dat de brandstof is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. Ook voor deze verificatie zijn specifieke wettelijke eisen.

Specifiek Accreditatie-Protocol

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft een Specifiek Accreditatie-Protocol (SAP) opgesteld waarin het accreditatieproces voor bovenstaande verificatieactiviteiten zijn beschreven.