Bedrijven die brandstoffen leveren aan het vervoer in Nederland moeten een jaarlijks toenemend aandeel hernieuwbare energie leveren, oplopend naar 10% in 2020. Dit is de jaarverplichting Hernieuwbare energie vervoer (HEV). De jaarverplichting heeft betrekking op benzine, diesel, vloeibare biobrandstoffen en/of vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan weg- of spoorvoertuigen in Nederland.

Aandeel hernieuwbare energie

Voor 2017 is het verplichte aandeel hernieuwbare energie in vervoer vastgesteld op 7,75% van de energie-inhoud. Het verplichte aandeel loopt in de jaren erna geleidelijk op naar 10% in 2020. De aparte verplichtingen van 3,5% voor het benzine- en dieselaandeel zijn vanaf 2015 komen te vervallen.

Verplichte aandeel hernieuwbare energie in de periode 2015 - 2020

 Jaartal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Aandeel hernieuwbare energie

 6,25%

7%

7,75%

8,5%

9,25%

10%

Hoogte jaarverplichting

De totale som van de leveringen van brandstof aan weg- of spoorvoertuigen in Nederland, volgens opgave aan de Belastingdienst (levering tot eindverbruik) en het geldende verplichte aandeel in een jaar, bepalen de hoogte van de jaarverplichting van een bedrijf. De jaarverplichting wordt uitgedrukt in Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's). Bedrijven voldoen aan hun jaarverplichting door HBE's in te leveren.

Schematische weergave van het systeem met Hernieuwbare Brandstofeenheden