Verplichtingen Energie voor Vervoer

Bedrijven die in Nederland brandstoffen leveren aan vervoer hebben verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer. Zij voldoen aan hun verplichtingen met behulp van het Register Energie voor Vervoer (REV).

De uitvoeringsystematiek Energie voor Vervoer verplicht bedrijven om jaarlijks hun veraccijnsde brandstofleveringen op te voeren in het REV. Op basis hiervan wordt hun jaarverplichting bepaald en ook hun reductieverplichting (voor het kalenderjaar 2020).

Op deze pagina en onderliggende verdiepingspagina’s staat beschreven wat deze verplichtingen inhouden en hoe bedrijven er aan moeten voldoen.

Bedrijven die op jaarbasis minder dan 500.000 liter, kilogram en/of Normaal kubieke meter (Nm3) brandstoffen aan vervoer leveren, zijn vrijgesteld van de verplichtingen.

Leeswijzer

  • Bovenaan de pagina staan linken naar relevante pagina's die verdere  toelichting geven op de informatie op het betreffende onderwerp.
  • Onderaan de pagina staan linken naar andere relevante onderwerpen en documenten. Via de link 'Energie voor Vervoer' komt u terug op de homepagina.