Voldoen aan de jaarverplichting EV

Bedrijven voldoen aan hun jaarverplichting door het inleveren van voldoende hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) van de juiste soort in het Register Energie voor Vervoer (REV) op 1 april van het opvolgende jaar.

Bedrijven met een jaarverplichting hebben een rekening nodig in het REV. Zij moeten voor 1 maart hun levering tot eindverbruik van het voorgaande jaar registreren.

Zie ook: Verplichting opvoer brandstofleveringen EV.

Verder moeten zij uiterlijk 31 maart voldoende HBE’s van de juiste soort op hun rekening hebben staan om aan de jaarverplichting te voldoen.

Onder het menu-onderdeel ‘Indicatie jaar-/reductieverplichting’ toont het REV gedurende het jaar, op basis van de geregistreerde levering tot eindverbruik:

  • Het benodigde aantal HBE Geavanceerd (HBE-G), HBE Conventioneel (HBE-C) en HBE Overig (HBE-O),
  • Of er voldoende saldo is voor het voldoen aan de jaarverplichting.

Inzetbaarheid soorten HBE

De verschillende soorten HBE kunnen als volgt worden ingezet:

B2.1 Inzetbaarheid soorten HBE

Naast aandacht voor het aantal HBE’s dat mag worden meegenomen naar het volgende jaar, moeten bedrijven er ook op letten om op 1 april voldoende HBE-G op hun rekening te hebben staan en niet te veel HBE-C.

Automatische handelingen op 1 april

Het REV voert op 1 april een aantal automatische handelingen uit. Allereerst schrijft het REV het aantal per soort HBE’s af dat overeenkomt met de jaarverplichting. Vervolgens schrijft het REV de resterende HBE’s af, met uitzondering van de hoeveelheid die het bedrijf mag houden voor het volgende jaar. Zie ook: Spaarlimiet.

Het REV schrijft de HBE’s in een vaste volgorde af totdat aan de totale jaarverplichting is voldaan:

  1. Het benodigde aantal HBE-G voor de subdoelstelling,
  2. Het beschikbare aantal HBE-C tot aan de limiet,
  3. Het beschikbare aantal HBE-O,
  4. Het beschikbare aantal HBE-G,
  5. Indien nodig, een aanvullend aantal HBE-C, voor zover de limiet nog niet is overschreden,
  6. Indien nodig, een aanvullend aantal HBE-O.

De spaarlimiet wordt in een vaste volgorde opgevuld: eerst met de beschikbare HBE-G, vervolgens met de beschikbare HBE-O en tenslotte met de beschikbare HBE-C.

NEa-rapportage naleving jaarverplichting

De NEa is wettelijk verplicht om te rapporteren over de naleving van de jaarverplichting en de inzet van hernieuwbare energie daarbij. Dit gebeurt jaarlijks voor Nederland als geheel via de Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland.

Zie ook: Rapportages EV