Voldoen aan de verplichting opvoer brandstoffenleveringen

Bedrijven voldoen aan hun verplichting tot opvoer van veraccijnsde brandstofleveringen door registratie van hun brandstofleveringen in het Register Energie voor Vervoer (REV) vóór 1 maart van het opvolgende jaar.

Registreren brandstofleveringen

Bedrijven met een verplichting om brandstofleveringen op te voeren, hebben een rekening nodig in het REV. Voor 1 maart moeten zij de brandstofleveringen ingevoerd hebben over het voorafgaande kalenderjaar.

Voor de soorten brandstoffen en vormen van vervoer waarvoor de opvoerverplichting geldt, zie Verplichting opvoer brandstofleveringen EV.

Bedrijven moeten de volgende gegevens registreren, onder het menu-onderdeel ‘Brandstofleveringen > Opvoeren UtV’:

  • Soort brandstof,
  • Geleverd volume per maand, in liters bij een temperatuur van 15°C, in kilogrammen of Normaal kubieke meters (Nm3),
  • Bij een afwijking van de accijnsopgave, de omvang en de verklaring daarvoor per maand.

Achteraf wijzigen van brandstofleveringen

Wanneer een bedrijf een in het REV ingevoerde hoeveelheid geleverde brandstof wil wijzigen, dan kan hij dit zelf doen tot 1 maart van het volgende kalenderjaar. Daarna moeten wijzigingen gemeld worden aan de NEa.

Onjuiste registratie van brandstofleveringen

Het is mogelijk dat een bedrijf de hoeveelheid brandstof niet juist of niet op tijd (voor 1 maart) heeft opgevoerd in het REV. Dan kan de NEa de juiste hoeveelheid brandstof ambtshalve vaststellen tot 5 jaar na het kalenderjaar waarop de hoeveelheid betrekking heeft. Dit kan effect hebben op de hoogte van de verplichtingen en daarmee leiden tot een aanpassing van het saldo Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) op de rekening van het bedrijf in het REV.