Komen de doelstellingen voor 2020 uit de richtlijnen hernieuwbare energie (RED) en brandstofkwaliteit (FQD) niet in gevaar door de compensatie voor mobiele machines 2011-2014?

De energiedoelstelling van de RED en de 6% reductieverplichting voor de FQD worden in 2020 bepaald op basis van de fysieke leveringen in dat jaar. Doordat de compensatie voor mobiele machines in 2019 plaatsvindt, zal het effect op de fysieke leveringen in 2020 naar verwachting zeer beperkt zijn en komt het behalen van de doelstellingen niet in gevaar.