De huidige schatting van de omvang van de compensatie is lager dan die van januari – hoe komt dat?

Bij de bekendmaking in december 2018 en tijdens de bijeenkomst voor de jaarafsluiting in januari 2019 zijn eerste schattingen van de omvang van de compensatieregeling mobiele machines 2011-2014 gedeeld. Toen werd uitgegaan van een bovengrens van 10 miljoen HBE, waarbij nog geen rekening was gehouden met de uitwerking van het forfait dat in 2011 en 2012 gebruikt mocht worden voor leveringen aan mobiele machines.