Heeft de uitspraak van de Raad van State over mobiele machines ook gevolgen voor de reikwijdte van de jaarverplichting in latere jaren?

Nee, dit is het niet het geval. De Raad van State heeft het begrip mobiele machines voor de periode 2011-2014 geïnterpreteerd, omdat zij dit niet duidelijk achtte in de betreffende regelgeving. Vanaf 2018 zijn de bestemmingen met een jaarverplichting expliciet opgenomen in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer. Er kan geen misverstand meer over bestaan dat leveringen aan niet-voor-de-weg-bestemde mobiele machines, landbouwtrekkers en bosbouwmachines en pleziervaart, wanneer niet op zee (naast leveringen aan weg- en spoorvoertuigen) volledig onder de jaarverplichting hernieuwbare energie voor vervoer vallen. In de tussenliggende periode 2015-2017 vielen door een wetswijziging mobiele machines buiten de jaarverplichting.