Komen er via de compensatieregeling niet meer HBE-C op de markt dan volgens de limiet ingezet kunnen worden?

Nee, dat is niet het geval. De totale hoeveelheid HBE-C die naar verwachting zal worden bijgeschreven voor de compensatieregeling mobiele machines 2011-2014 is zes tot acht miljoen, circa 10% van de geschatte jaarverplichting voor 2019. De maximale inzet van HBE-C in 2019 is een derde van de totale jaarverplichting; dit komt overeen met zo’n 18 miljoen HBE. Individuele bedrijven die boven hun limiet voor HBE-C uitkomen, kunnen HBE’s verkopen of, met in acht neming van de spaarregels, sparen naar 2020. Zie ook: Ik heb een overschot van verschillende soorten HBE’s. Kan ik deze allemaal sparen?