Wat is de totale omvang van de compensatie?

De schatting van de omvang van de compensatieregeling mobiel machines 2011-2014 is zes tot acht miljoen HBE-C. Dit is iets meer dan 10% van de totale jaarverplichting in 2019. De omvang van de compensatie is lager dan de maximaal toegestane inzet van HBE-C, die in 2019 een derde van de jaarverplichting bedraagt.

De daadwerkelijke omvang van de compensatie wordt bekend gemaakt via de HBE-rapportages.