Marktstabiliteitsreserve in het Europese emissiehandelssysteem

In een gezamenlijke notitie hebben de NEa en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in 2014 het doel en de effecten van de marktstabiliteitsreserve en verschillende varianten op het voorstel van de Europese Commissie geanalyseerd.