Heeft alleen de EU een emissiehandelssysteem?

Nee, verschillende landen buiten de EU hebben ook emissiehandelssystemen. De VS en Canada kennen al enige tijd emissiehandelssystemen op regionale schaal. Twee daarvan, Californië en Québec zijn sinds 2014 aan elkaar gekoppeld. En ook in Nieuw-Zeeland is een ETS van kracht. Korea heeft een nationaal emissiehandelssysteem sinds 1 januari 2015. In Japan functioneert een emissiehandelssysteem binnen de hoofdstad Tokyo. Een aantal landen overweegt emissiehandel in te voeren.

Een belangrijke stap vooruit, is dat landen zoals China, Mexico en Chili op dit moment overwegen om een nationaal emissiehandelssysteem in te voeren. In China zijn al diverse ETS-proeven op regionale schaal in bedrijf en de voorbereidingen voor een nationaal systeem in China zijn in volle gang.

Meer informatie:

Overzicht van landen die een emissiehandelssysteem hebben en landen die dat overwegen