Hoe heeft de prijs van emissierechten zich ontwikkeld sinds de start van het EU ETS?

Bij de start van het EU ETS was de richtprijs € 30 per ton CO2. Deze richtprijs was gebaseerd op verwachtingen van de kosten voor CO2-beperking en investeringen van bedrijven. De prijs van emissierechten heeft sinds het ontstaan van de markt een grillig verloop.

In de eerste handelsperiode (de proefperiode) bleef de prijs enige tijd op € 30 per ton CO2. De prijs daalde toen bekend werd dat rechten van de eerste periode niet konden worden gebruikt in de volgende handelsperiode. In de neergaande lijn vanaf 2008 is het effect van de economische recessie te zien. Die vond vooral in 2008-2009 plaats. In de jaren daarna trad een licht herstel op. Tussen 2011 en 2013 is de prijs opnieuw gedaald. Begin 2013 lag de prijs tijdelijk onder de € 3. Analisten schrijven dit toe aan het overschot van niet-gebruikte rechten tijdens de financiële crisis. Als gevolg van het  ‘backloading’ besluit  en het vooruitzicht op een Marktstabiliteitsreserve  is de prijs vanaf april 2013 continu gestegen, tot vlak boven € 8 in juli 2015.