Hoe kan een lage prijs van emissierechten op lange termijn schadelijk zijn voor de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven?

Het ‘lock in-effect’ was de belangrijkste reden voor de Europese Commissie om over te gaan tot backloading en het instellen van een Markstabiliteitsreserve. Hiermee gaf de EC de prijsontwikkeling een nieuwe impuls. Als bij langetermijninvesteringen onvoldoende rekening wordt gehouden met de toekomstige CO2-prijs, zullen bedrijven investeren in verouderde technieken met een lange levensduur (lock in). Zo was de redenering van de Europese Commissie. De kosten voor deze verouderde technieken kunnen hoog oplopen bij een oplopende CO2-prijs. Dit beïnvloedt de concurrentiepositie negatief.