Hoe staat het met het draagvlak voor emissiehandel en 'carbon pricing’?

Door de lage prijs van CO2-rechten zou de markt het vertrouwen in het instrument ETS kunnen verliezen. Dit lijkt echter mee te vallen. Uit marktonderzoeken en enquêtes die internationale organisaties jaarlijks uitzetten onder bedrijven, blijkt dat de meeste bedrijven positief zijn over het instrument ETS. Uit onderzoek onder internationale concerns blijkt dat veel bedrijven al rekening houden met hoge CO2-prijzen bij het plannen van investeringen en risicomanagement. Hierbij valt op dat ook bedrijven die niet gevestigd zijn in een land waar CO2 op dit moment een prijs heeft, rekening houden met CO2-prijzen in de toekomst. Er zijn bedrijven die juist kansen zien bij hogere CO2-prijzen en bij de overheid aandringen op strakkere klimaatdoelen en een goed functionerend ETS. Tijdens de VN Climate Summit in New York in september 2014 hebben meer dan 1000 internationaal opererende bedrijven een verklaring van de Wereldbank getekend. Hierin worden landen opgeroepen om een wereldwijd systeem van ‘carbon pricing’ in het leven te roepen.