Hoe verlopen transacties met emissierechten?

De emissierechten bevinden zich in het EU Register, waarvan de NEa het Nederlandse deel beheert. Een ieder die een rekening heeft geopend in het EU Register kan transacties doen met emissierechten. ETS-bedrijven zijn verplicht een rekening te openen. Daarnaast kunnen ook beleggingsinstellingen, handelaren of zelfs natuurlijke personen (vrijwillig) een rekening openen. 

Om een rekening te openen moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

ETS-bedrijven kunnen rechtstreeks transacties aangaan met andere ETS-bedrijven. Zij kunnen daarnaast rechten aanbieden en kopen op een veiling (zie hieronder). Ook is het mogelijk om rechten te kopen van handelaren in emissierechten (banken, beleggers, handelsbureaus).

Een rekeninghouder beheert zijn eigen rekening en registreert transacties binnen het Register. Dit systeem is vergelijkbaar met het overboeken van transacties op een bankrekening. Iedere transactie wordt geregistreerd en gecontroleerd door de EU en/of de VN, via het EU Transaction Log of het International Transaction Log.