Hoe werkt de veiling van emissierechten?

Sinds 2012 neemt Nederland deel aan de gezamenlijke veiling van (inmiddels) 25 lidstaten, in het zogenaamde ‘common auction platform’. De Nederlandse rechten worden op dat platform geveild.

Het Duitse handelsplatform EEX is door de Europese Commissie aangewezen als het gezamenlijke veilingplatform. De NEa is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen om als veiler op te treden. De NEa biedt de Nederlandse rechten aan, ontvangt de opbrengsten en brengt een jaarverslag over de veilingen uit. De opbrengsten worden door de NEa overgedragen aan het ministerie van Financiën, aan de Schatkist dus.

Om als bieder op de gezamenlijke veiling op te treden moet een partij aan een aantal voorwaarden voldoen en beschikken over een vergunning van de nationale autoriteit (in Nederland is dat de AFM). Eind 2014 waren 65 bieders toegelaten, in meerderheid bedrijven die verplicht deelnemen aan emissiehandel. Daarnaast treden beleggers, banken en kredietinstellingen als bieder op. In 2014 zijn voor Nederland ruim 22 miljoen rechten geveild. De opbrengsten bedroegen ruim € 131 miljoen. Hierin is ook de opbrengst van de in 2014 gestarte veiling van luchtvaartrechten meegenomen.