Hoe worden emissierechten aan bedrijven toegewezen?

Een bedrijf dat deelneemt aan emissiehandel krijgt per jaar een hoeveelheid emissierechten toegewezen. Dat gebeurt op basis van onder andere eerdere productieniveaus en benchmarks voor de CO2-efficiency van het productieproces. Dit laatste betekent dat bij de toewijzing ook rekening kan worden gehouden met verbeteringen die een bedrijf in het verleden al heeft aangebracht en met de resterende mogelijkheden om CO2-uitstoot te beperken.

De toewijzing vindt sinds de start van de derde handelsperiode plaats door de Europese Commissie, op basis van Europese regelgeving. Voorheen was de toewijzing van rechten een bevoegdheid van de lidstaten zelf.

Sinds de start van de derde handelsperiode wordt een deel van de emissierechten via veiling op de markt gebracht. Dit deel loopt op tot ongeveer de helft aan het eind van de handelsperiode. Dat betekent dat bedrijven deze rechten moeten kopen. Het Europese beleid is om na 2020 het aandeel van te veilen emissierechten niet te laten afnemen. Gratis rechten zijn alleen nog bestemd voor bedrijven die opereren op een internationaal concurrerende markt. Energiebedrijven krijgen sinds de start van de derde handelsperiode geen gratis rechten meer toegewezen. Want zij kunnen hun kosten volledig doorberekenen in de energieprijzen.