Is de informatie over uitstoot van bedrijven en toewijzing van emissierechten openbaar?

Ja, voor wat betreft de bedrijven in Nederland is deze informatie openbaar.

Bekijk hiervoor het overzicht toewijzing gratis emissierechten en de emissiecijfers ETS.