Is emissiehandel slecht voor de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven?

Internationaal concurrerende bedrijven zijn bang dat het EU ETS leidt tot een concurrentienadeel. En dat bedrijven hun productie opvoeren in landen waar niet betaald hoeft te worden voor de uitstoot van CO2 (‘carbon leakage’). Daarom neemt de Europese Unie maatregelen om prijsverschillen veroorzaakt door emissiehandel te vergoeden. Om te voorkomen dat ‘carbon leakage’ optreedt, worden de bedrijven binnen het EU ETS die kwetsbaar zijn voor internationale concurrentie, op de ‘carbon leakage-lijst’ geplaatst. Deze bedrijven krijgen gratis emissierechten toegekend op basis van de schoonst mogelijke productie (dus op basis van de benchmark).