Is het EU ETS wel effectief, nu de prijs van CO2-emissierechten zo laag is?

Het EU ETS is wel effectief, voor zover het gaat om het realiseren van de doelstelling. Ook is het effectief voor het beperken van de kosten voor klimaatbeleid. Het ETS systeem functioneert goed, in die zin dat vraag en aanbod op de markt de prijs bepalen. De uitvoering functioneert ook goed: in Nederland komen vrijwel alle bedrijven hun wettelijke verplichtingen goed na.

Het EU ETS is op dit moment minder effectief als prikkel voor investeringen in nieuwe technieken. Dat komt door de huidige prijsontwikkeling van CO2-emissierechten. Critici wijzen er op dat investeringen in CO2-vermindering en ontwikkeling van innovatieve technieken door bedrijven hard nodig zijn om de doelen op de langere termijn te halen en klimaatverandering te beperken.

De verwachting is echter dat de prijs door het aantrekken van de economie en door enkele Europese maatregelen ter versterking van het ETS zal gaan stijgen. Zodra dit gebeurt, zal de prikkel voor investeringen en innovatie toenemen.