Waarom is er CO2-emissiehandel?

Emissiehandel wordt ingezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Verlaging van broeikasgassen is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. CO2 is het belangrijkste broeikasgas. CO2-emissiehandel is het instrument dat de overheid inzet om de verlaging van broeikasgassen bij de industrie en de energiesector voor elkaar te krijgen.