Wat is CO2-emissiehandel?

Emissiehandel is de handel in emissierechten. Elk emissierecht vertegenwoordigt 1 ton CO2-uitstoot. Een emissiehandelssysteem begint met het vaststellen van een uitstootplafond (cap). Het totaal aantal beschikbare emissierechten is gelijk aan dit plafond.

Bedrijven die deelnemen aan emissiehandel moeten voor elke ton CO2 die zij uitstoten een emissierecht inleveren. Dat is de basisverplichting. Binnen het Europese plafond is een maximale hoeveelheid emissierechten beschikbaar; dit zorgt ervoor dat er ook een maximum is voor de uitstoot van alle aan EU-ETS deelnemende bedrijven

Bedrijven die minder emissierechten beschikbaar hebben dan zij hebben uitgestoten, moeten emissierechten bijkopen, terwijl bedrijven die minder hebben uitgestoten dan zij aan emissierechten hebben, hun overschot aan rechten mogen verkopen. Door de vraag naar en het aanbod van emissierechten krijgen emissierechten een prijs.

Elk bedrijf maakt voor zichzelf de afweging: is het goedkoper om zelf maatregelen te nemen die de uitstoot naar beneden brengen of om emissierechten te kopen? Als het duur is om zelf maatregelen te nemen, koopt een bedrijf emissierechten. Als het duur is om emissierechten te kopen, neemt een bedrijf zelf maatregelen. Op die manier worden de broeikasgasreducerende maatregelen genomen daar waar ze het goedkoopst zijn.

Een grafische uitleg over de werking van emissiehandel is te vinden op de website van de Europese Commissie.