Wat is de achtergrond van CO2-emissiehandel?

De verplichtingen van het Kyoto-protocol en het Klimaatverdrag zijn de aanleiding geweest voor de inzet van emissiehandel. Landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend, zijn verplicht om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Emissiehandel is een middel om dit doel te bereiken. De Europese Unie (EU) is in zijn geheel partij bij het Kyoto-protocol. Daarnaast gelden er doelstellingen voor de Europese lidstaten afzonderlijk om de broeikasgasuitstoot te beperken.

Het Kyoto-protocol loopt binnenkort definitief af. Op dit moment bereiden de landen van de Verenigde Naties een nieuw wereldwijd Klimaatverdrag voor. Dit verdrag zal eind 2015 getekend moeten worden. Het kan dan in 2020 in werking treden. Aan het nieuwe Klimaatverdrag zullen naar verwachting meer landen mee doen dan aan het Kyoto-protocol. Ook van China en de VS wordt verwacht dat zij op termijn emissies gaan reduceren. Nederland neemt deel aan het Kyoto-protocol en aan het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS. Daarnaast treft de Nederlandse overheid nog een groot aantal andere maatregelen om de doelstellingen te halen.

Meer informatie over de laatste klimaatmaatregelen van de Nederlandse overheid.