Wat is het voordeel van een emissiehandelssysteem boven een CO2-belastingmaatregel?

Beide systemen hebben een prijs voor de CO2-uitstoot. Dit heeft als voordeel dat de kosten voor milieuvervuiling worden doorberekend binnen de productieketen. Hierdoor worden ‘schone’ producten goedkoper dan vervuilende alternatieven.

Het belangrijkste voordeel van emissiehandel is dat het plafond vooraf vaststaat. De uitstoot van alle bedrijven kunnen onder emissiehandel nooit hoger zijn dan het vastgestelde plafond.

Dat geeft de garantie dat de beperking ook écht wordt bereikt. En de economische prikkel bevordert dat dit tegen de laagste kosten gebeurt. Een CO2-belasting biedt weliswaar de garantie dat betaald wordt voor CO2-uitstoot, maar niet dat een bepaalde hoeveelheid CO2-beperking ook wordt gerealiseerd. Bovendien is het op EU-niveau vrijwel onmogelijk om een geharmoniseerde belasting op CO2-uitstoot in te voeren.