Wat wordt gedaan om wereldwijd een ’gelijk speelveld’ te krijgen?

Als in de hele wereld verplichtingen voor CO2-vermindering gelden, zal er eerder sprake zijn van een eerlijke markt voor bedrijven. Er zullen dan geen bedrijven zijn die uitstoot kunnen veroorzaken zonder kosten en daarmee voordeel hebben op hun concurrenten. Als eind 2015 in Parijs een nieuw Klimaatakkoord wordt gesloten, waaraan alle landen meedoen, wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een ‘gelijk speelveld’. Dat wil zeggen: gelijke regels of voorwaarden voor alle marktpartijen.

In internationaal verband wordt al enige jaren kennis uitgewisseld over ‘carbon pricing’ in verschillende landen. Hierbij is het doel om mogelijkheden te verkennen om systemen met elkaar te verbinden. Ook dit komt de internationale handel ten goede.