Welke bedrijven nemen deel aan het EU ETS?

Het ETS reguleert de uitstoot van zo’n 11.000 bedrijven. Die nemen gezamenlijk 45% van de Europese uitstoot aan broeikasgassen voor hun rekening. In Nederland zijn ongeveer 450 bedrijven onder het ETS verplicht om hun uitstoot te beperken. Zij veroorzaken ongeveer 45% van de CO2-uitstoot in Nederland. Bedrijven onder het ETS zijn meestal grote, energie-intensieve bedrijven uit de elektriciteitssector, raffinage industrie, chemische industrie, metaalsector, enzovoorts. In Nederland is een klein deel van de bedrijven (20%) binnen het ETS verantwoordelijk voor het grootste deel van de totale uitstoot (90%).