Welke doelstellingen bereikt het EU ETS?

Tijdens de eerste twee handelsperiodes van het EU ETS (2005 t/m 2007 en 2008 t/m 2012) was het plafond voor de EU als geheel gebaseerd op stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2012 op het niveau van 1990. Deze CO2-doelstelling is door de EU gehaald.

In de derde handelsperiode zal de CO2-uitstoot van de energie-intensieve industrie moeten dalen met 21% in het jaar 2020 vergeleken met het niveau van 2005. Dit laatste betekent dat het plafond jaarlijks met een vast percentage (1,74%) zal moeten afnemen. Daardoor zullen er steeds minder emissierechten op de markt komen. Dat betekent dat er meer CO2-beperkende maatregelen nodig zijn. Onlangs is in Europees verband afgesproken dat een verdere aanscherping zal plaatsvinden tot 40% in de periode tot 2030. Voor het EU ETS betekent dit dat het plafond jaarlijks zal afnemen met 2,2%.