Welke effecten bereikt het EU ETS nog meer naast CO2-beperking?

Naast een vermindering van de uitstoot kunnen met een emissiehandelssysteem ook de volgende effecten worden bereikt:

  • Kostenbesparing bij het realiseren van de CO2-doelen, doordat de vermindering daar plaatsvindt waar dit het goedkoopste kan;
  • Bewustwordingseffect, doordat bedrijven hun emissies moeten monitoren en daarover rapporteren;
  • Impuls voor innovatie.

Worden deze drie effecten bereikt?

Kostenbesparing is gerealiseerd. De Europese CO2-doelen zijn de afgelopen jaren gehaald, meestal tegen lage kosten.

Bewustwording is ook bereikt. Op dit moment valt 45% van de CO2-uitstoot onder het EU ETS. Het gaat om de 450 grootste veroorzakers van CO2-uitstoot in Nederland. De uitstoot van deze bedrijven wordt gemonitord en gerapporteerd in het kader van het EU ETS.

Impuls voor innovatie wordt op dit moment onvoldoende bereikt. Vervuilende technieken zijn door de huidige lage CO2-prijs (zie hieronder) vrij goedkoop. Hierdoor is er weinig stimulans voor bedrijven om op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve technieken die de uitstoot van CO2 beperken. Opschaling van innovatieve technieken vindt minder plaats, wanneer deze technieken duurder zijn en de CO2-prijs laag is. De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen ingevoerd om de marktwerking te versterken en daarmee de prijs van emissierechten te prikkelen (zie hieronder).