Welke wensen heeft Nederland voor het toekomstige EU ETS?

In het SER Energieakkoord1 is afgesproken dat Nederland in het Europese overleg inzet op :

  1. verdere verlaging van het ETS-plafond, gericht op het bereiken van het lange-termijndoel van 80 tot 95% vermindering van broeikasgassen voor de hele economie in 2050;
  2. borging van de positie van internationaal concurrerende bedrijven (zogenaamde carbon leakage-bedrijven) door toewijzing van 100% gratis rechten op basis van reële benchmarks en werkelijke productie, uitgaande van de best performance in de sector;
  3. compensatie van de indirecte (elektriciteits)kosten, uitgaande van de best performance in de sector.