Zijn er teveel emissierechten uitgedeeld?

Op dit moment is er een groot overschot aan rechten. In 2013 waren er ruim twee miljard ongebruikte rechten in de markt. Dit was meer dan nodig om de totale uitstoot voor dat jaar te compenseren. Door het overschot is de prijs van rechten laag.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de opbouw van het overschot. De belangrijkste is de economische crisis (vanaf 2008) en het achterblijven van economische groei. Doordat de productie kromp, beschikten bedrijven vaak over meer rechten dan zij nodig hadden om aan hun verplichtingen voor uitstootbeperking te voldoen. Een andere reden is dat bedrijven overgebleven rechten uit de tweede handelsperiode mochten doorschuiven naar de derde (het zogenaamde ‘banking’). Een deel van die rechten komt uit buitenlandse projecten, vooral uit ontwikkelingslanden. Binnen die buitenlandse projecten kon vaak veel uitstoot worden gereduceerd, tegen lagere kosten dan binnen de EU. Omdat het voor het effect op het klimaatprobleem niet uitmaakt waar uitstootbeperkingen worden gerealiseerd, mogen bedrijven binnen het EU ETS de buitenlandse rechten inzetten om aan hun verplichtingen te voldoen. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden en het mag maar tot een bepaalde grens. Aankoop van deze rechten heeft niettemin op grote schaal plaatsgevonden en dit heeft bijgedragen aan het overschot. Tot slot heeft een succesvol energiebesparingsbeleid effect op vermindering van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Daardoor is er een toename van het aantal niet gebruikte rechten.