Wat is hernieuwbare energie?

De Europese Commissie en de lidstaten streven naar een steeds grotere inzet van hernieuwbare energie. Dit is energie uit niet-fossiele hernieuwbare bronnen. Er zijn doelstellingen voor de inzet in de vervoerssector en voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door vervoersbrandstoffen.

Hernieuwbare energie-bronnen

Hernieuwbare energie is energie uit niet-fossiele hernieuwbare bronnen. Deze bronnen zijn: wind en zon, energie opgeslagen in de omgevingslucht, onder het aardoppervlak en in het oppervlaktewater en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen.

Doelstellingen

Bedrijven die brandstoffen op de vervoersmarkt brengen, zijn verplicht om in 2020 16,4% hernieuwbare energie in te zetten. Ook moeten zij de broeikasgasuitstoot van hun brandstoffen in 2020 met 6% verminderen ten opzichte van 2010. De inzet van biobrandstoffen (brandstoffen uit biomassa) is het belangrijkste middel om hieraan te voldoen.

Zie ook: Energie voor Vervoer