Organisatie en Klimaatbeleid

De NEa is de onafhankelijke nationale autoriteit voor uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.

De NEa is een agentschap, met een bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het ministerie  van Economische Zaken en Klimaat is eigenaar van de NEa en opdrachtgever voor de uitvoering van het EU ETS. Tevens is de NEa, in opdracht van EZK, toezichthouder voor het Besluit conformiteitbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

In opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is de NEa verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving Energie voor Vervoer. Zo dragen wij bij aan de uitvoering van het klimaat- en hernieuwbare energiebeleid.