Internationale samenwerking

De meeste regelgeving voor emissiehandel en hernieuwbare energie is internationaal. Daarom is internationale samenwerking nodig. De NEa zet zich hiervoor in.

Internationale regelgeving voor emissiehandel en hernieuwbare energie

Emissiehandel en hernieuwbare energie en brandstoffen zijn onderwerpen die voorbij de landsgrenzen gaan. Een groot deel van de regelgeving is internationaal. En de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) bepalen steeds meer de uitvoering. Nationale doelstellingen voor klimaat en energie zijn beter te realiseren in internationaal en geharmoniseerd verband.

Daarom zet de NEa zich in voor internationale samenwerking om emissiehandel effectiever te maken. Ook stemt de NEa de uitvoering van de regelingen voor hernieuwbare energie met partnerorganisaties in de EU af. In de EU en de VN is de NEa lid van diverse werkgroepen en fora.

Ontwikkelen marktinstrumenten

Verschillende landen ontwikkelen op dit moment een marktinstrument vergelijkbaar met het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). De NEa werkt nauw samen met het International Carbon Action Partnership (ICAP) om kennis te delen. ICAP is een internationaal forum van overheden die emissiehandel hebben ingevoerd. De NEa doet mee aan trainingen of ontvangt delegaties in Nederland en verzorgt presentaties op relevante internationale congressen.