Nalevingsstrategie (NLS) van de NEa

De nalevingsstrategie (NLS) van de NEa vormt het beleid dat de NEa in haar rol als toezichthoudende organisatie hanteert in haar streven om norm-conform gedrag (naleving) te bewerkstellingen. Met de nalevingsstrategie beoogt de NEa de activiteiten die de NEa uitvoert om de doelgroep tot naleving te bewegen, in samenhang uit te voeren. Deze samenhang is nodig om effectief en zo efficiënt mogelijk te kunnen opereren.

De volledige nalevingsstrategie van de NEa is te downloaden via deze pagina.