Bestuur van de NEa

Het bestuur van de NEa is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dat betekent dat het bestuur overheidstaken uitvoert, en onafhankelijk van de politiek beslissingen neemt.

Taken

De NEa voert verschillende wettelijke taken uit. Het bestuur van de NEa neemt de besluiten die met deze taken samenhangen, zoals de vergunnings- en sanctiebesluiten.

Het bestuur bestaat uit drie leden die door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zijn benoemd.

Het bestuur

Het bestuur van de NEa bestaat uit:

  • Mark Bressers - Directeur-bestuurder
  • Dorette Corbey (tot 1 juli 2020), Jolande Sap (vanaf 1 juli 2020)
  • Johan de Leeuw

Verantwoordelijkheid bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluiten die de NEa op grond van de Wet Milieubeheer (zowel op het gebied van het ETS als op het thema Energie voor vervoer) neemt. In een mandaatbesluit is vastgelegd dat de afdelingshoofden van de NEa in mandaat alle primaire besluiten namens het bestuur kunnen nemen binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Het bestuur houdt toezicht op de kwaliteit van de voorbereiding van die besluiten. Beschikkingen op bezwaar zijn in dat besluit niet gemandateerd. Het bestuur heeft daarnaast een adviserende rol in de voorbereiding van beeldbepalende NEa-producten.