Ton Hoff - Vice-voorzitter bestuur

Vanaf 1 januari 2012 is dr. A.B.M. (Ton) Hoff lid van het bestuur van de NEa. Per 1 januari 2018 is hij vice-voorzitter van het bestuur van de NEa.

Ton Hoff

Loopbaan

Ton Hoff (1949) was vanaf 2003 directievoorzitter van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en eindverantwoordelijk voor ECN en NRG (Nucleaire Research & consultancy Group). Daarvoor is hij ruim 25 jaar werkzaam geweest voor Koninklijke/Shell en daar onder andere actief geweest in R&D en Environmental Affairs. Binnen VNO-NCW verband was hij daarnaast voorzitter van de klimaatcommissie CO2-emissiehandel en de begeleidingscommissie NOx-emissiehandel. Ton is Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Nevenfuncties

  • Chairman advisory board Competence Center Energy & Mobility Paul Scherrer institute – Zwitserland
  • Voorzitter bestuur CE
  • Voorzitter convenant energie-efficiëntie (MJA-3 + MEE)
  • Voorzitter raad van bestuur WMC (Windturbine Materialen en Constructies)
  • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Port of Den Helder
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht TKI energie en industrie