Geschiedenis

Op 1 januari 2005 heeft het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) opgericht. De NEa kreeg de taak onafhankelijk toezicht te houden hoe bedrijven de wetten en regels van emissiehandel naleven.

Uitvoering Hernieuwbare energie vervoer en Brandstoffen luchtverontreiniging

Vanaf 2011 is de NEa daarnaast uitvoeringsorganisatie voor de wet- en regelgeving Hernieuwbare energie vervoer en Brandstoffen luchtverontreiniging.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen het ministerie van VROM) is samen met het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid. De NEa voert dit beleid uit.