Missie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) borgt als onafhankelijke autoriteit een betrouwbare uitvoering van (markt)instrumenten ten behoeve van klimaatbeleid.

De NEa kiest consequent voor een aanpak die rust op drie pijlers:

Informeren en faciliteren

De NEa ondersteunt bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen voor het naleven van hun verplichtingen.

Controleren en handhaven

De NEa toetst of bedrijven hun verplichtingen naleven en treedt wanneer nodig handhavend op.

Rapporteren en adviseren

De NEa benut haar kennis en ervaring om als onafhankelijke autoriteit de overheid over behaalde resultaten, uitvoeringsconsequenties en relevante ontwikkelingen te informeren.