Organisatie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is gevestigd in Den Haag en telt ongeveer 60 medewerkers. De NEa heeft de status van baten-lastendienst (agentschap). Sinds 1 januari 2012 is het bestuur van de NEa een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

De NEa heeft binnen de organisatie de volgende domeinen:

Emissiehandel (EU ETS)

Het domein emissiehandel ondersteunt de uitvoering van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) in Nederland en houdt daar toezicht op. Het domein houdt zicht bezig met de volgende taken:

 • geven voorlichting aan de ongeveer 475 deelnemers aan het EU ETS
 • verlenen vergunningen en behandelen meldingen;
 • beheren het Nederlandse deel van het Europese CO2-register;
 • voeren berekeningen uit voor de toewijzing van gratis emissierechten;
 • treden op als veiler van de Nederlandse emissierechten;
 • controleren (ter plaatse) of deelnemers hun uitstoot bepalen en rapporteren volgens het goedgekeurde monitoringsplan;
 • leggen sancties op als dat nodig is;
 • rapporteren over resultaten;
 • adviseren beleid over uitvoeringsconsequenties.

Energie voor Vervoer (EV)

Het domein Energie voor Vervoer ondersteunt de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer (EV)  in Nederland en houdt daar toezicht op. Het domein voert de volgende werkzaamheden uit:

 • geven voorlichting aan de ongeveer 89 deelnemers aan EV
 • beheren het Register Energie voor Vervoer;
 • controleren (ter plaatse) of deelnemers leveringen van brandstoffen en hernieuwbare energie aan de vervoersmarkt correct opgeven;
 • leggen sancties op als dat nodig is;
 • beoordelen verzoeken tot dubbeltelling van biobrandstoffen;
 • rapporteren over resultaten;
 • adviseren beleid over uitvoeringsconsequenties.

Serviceverlening & Organisatie

Het domein Serviceverlening & Organisatie ondersteunt, faciliteert en adviseert de andere domeinen en het management over financien, ICT, planning en control, strategische ontwikkelingen en communicatie. Verantwoordelijk voor secretariaat en ondersteuning bestuur en management team.

©NEa