Rijkstraineeprogramma

De NEa is als kleine en relatief jonge organisatie verantwoordelijk voor de onafhankelijke uitvoering van het beleid, dat de Europese Commissie, de Verenigde Naties, IenW en EZK opstellen. Met ongeveer 60 medewerkers houden wij ons dagelijks bezig met het verlenen van emissievergunningen, het toewijzen van emissierechten, het beheer van de registers of het bezoeken van bedrijven.

Wat kunnen trainees voor de NEa betekenen?

Trainees leveren een belangrijke bijdrage aan ons pionierswerk. Zij doen dat al sinds de voorbereidingen voor de invoering van emissiehandel, die begonnen in 2000. Trainees richten zich meestal op specifieke vraagstukken binnen ons takenpakket. Hun bijdrage is onmisbaar door hun enthousiasme, leergierigheid en specialistische kennis.

Als trainee aan de slag bij de NEa

De NEa is erg actief in de begeleiding van trainees, vanwege de grote waarde die zij voor de organisatie hebben. Welke werkzaamheden jij gaat verrichten, stem je samen met je begeleider af. Daarnaast kunnen trainees rekenen op eigen verantwoordelijkheid, ruimte voor hun kritische blik en resultaatgericht werken.

De NEa biedt doorlopend interessante tijdelijke werkplekken aan voor trainees bij de Rijksoverheid. Ook zijn er met enige regelmaat mogelijkheden voor trainees om na afloop van het programma in te stromen op een baan bij de NEa.

Ben je nog geen trainee? Meld je dan aan voor het Rijkstraineeprogramma.