NEa stort emissierechten 2017

Op 24 februari 2017 stort de NEa de emissierechten voor het jaar 2017. In totaal boekt de NEa 43,6 miljoen emissierechten over naar de rekeningen van 372 bedrijven die aan het EU ETS deelnemen.

Nationaal Toewijzingsbesluit

In het Nationaal Toewijzingsbesluit Broeikasgasemissierechten 2013-2020 is voor alle bedrijven die gratis rechten hebben aangevraagd, bepaald hoe hoog de toewijzing voor de jaren 2013-2020 is. Daarna is voor een aantal bedrijven waarbij de situatie daartoe aanleiding gaf, de toewijzing gewijzigd.

Storting opschorten

Voor 11 bedrijven is het storten van de emissierechten opgeschort. Dit is gebeurd omdat de NEa verwacht dat bij deze bedrijven de toewijzing voor 2017 nog significant zal dalen. De NEa voorkomt hiermee dat deze bedrijven meer emissierechten krijgen dan waarop zij later recht blijken te hebben. De contactpersonen van de betreffende bedrijven hebben hiervoor onlangs een zogenaamd ‘opschortingsbesluit’ ontvangen.

Luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen met een gratis toewijzing ontvangen hun emissierechten dit jaar later. Dit in verband met een recent voorstel van de Europese Commissie over de deelname van luchtvaart aan het EU ETS in de periode 2017-2020. De verwachting is dat de storting voor eind april 2017 wordt uitgevoerd.

Beeld: Horia Varlan