Overbrugging tot nieuwe Europese erkenning duurzaamheidssystemen

De NEa blijft het gebruik van een aantal duurzaamheidssystemen accepteren ondanks het verlopen van de erkenning van de systemen door de Europese Commissie. Hiermee loopt de NEa vooruit op de aanstaande hererkenning van de duurzaamheidssystemen door de Commissie. 

Afgelopen augustus verliep de erkenning van een aantal door de Europese Commissie erkende duurzaamheidssystemen, waaronder het veel toegepaste ISCC EU. Om te voorkomen dat dit gevolgen zou hebben voor de leveringen van duurzame biobrandstoffen aan de Nederlandse markt voor vervoer, heeft de NEa toen besloten om biobrandstoffen die via deze systemen duurzaam gecertificeerd zijn, alsnog te accepteren voor een overbruggingstermijn van zes maanden. Deze periode leek voldoende tijd te bieden om het proces van hererkenning door de Europese Commissie af te ronden. Nu lijkt deze termijn echter toch overschreden te gaan worden, wat gevolgen zou hebben voor de levering  van hernieuwbare energie aan vervoer in Nederland.

Ondanks de niet-geformaliseerde hererkenning heeft de Europese Commissie aangegeven dat dit lidstaten niet hoeft te beperken in het accepteren van deze duurzaamheidssystemen. De NEa heeft voldoende vertrouwen dat de duurzaamheid van de biobrandstoffen in de periode waarin de hererkenning loopt op hetzelfde niveau geborgd wordt. Daarom heeft de NEa besloten om, zo lang het proces van de Europese Commissie loopt, de systemen te blijven accepteren. De overbruggingstermijn eindigt op het moment dat de Europese Commissie een formele beslissing neemt. Belangrijk in de beslissing om de verlopen duurzaamheidssystemen toch te accepteren, is dat de Europese Commissie eerder al aangegeven heeft dat deze systemen een complete aanvraag hebben ingediend en begin dit jaar het formele proces wordt doorlopen om de hererkenning af te ronden.

Beeld: Flickr.com