Overbrugging tot nieuwe Europese erkenning duurzaamheidssystemen

Half augustus 2021 verloopt de erkenning van een aantal duurzaamheidsystemen, waaronder het veelgebruikte ISCC. Voor de systemen waarvan de erkenning afloopt, accepteert de NEa voorlopig onder voorwaarden dat deze gebruikt worden voor het aantonen van de duurzaamheid van biobrandstoffen. Dit is in afwachting van erkenning onder de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED2).

Bedrijven moeten van de biobrandstoffen die zij inboeken aantonen dat deze duurzaam zijn. In Nederland is het aantonen van de duurzaamheid van biobrandstoffen alleen mogelijk met behulp van duurzaamheidsystemen die zijn erkend door de Europese Commissie.

Voorwaarden gebruik niet-erkende systemen

Voor een onderneming die een geleverde hoeveelheid biobrandstof inboekt en gebruik maakt van een duurzaamheidsysteem waarvan de periode van erkenning verstreken is, zal de NEa toch HBE’s bijschrijven, op de voorwaarde dat: 

  • Het desbetreffende duurzaamheidsysteem tot het moment van verlopen van de erkenning erkend was onder de Richtlijn hernieuwbare energie (RED1).
  • Voor het systeem bij de Europese Commissie een aanvraag is ingediend om erkend te worden onder de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED2).
  • De Europese Commissie het verzoek aantoonbaar in behandeling genomen heeft.

Zolang de procedure loopt, accepteert de NEa voor een termijn van maximaal 6 maanden het gebruik van het verlopen duurzaamheidssysteem. De acceptatie eindigt wanneer de Europese Commissie een besluit heeft genomen op het verzoek om erkenning onder RED2.